Tổng giám đốc là gì?

Tổng giám đốc là gì? không phải ai cũng biết về định nghĩa này, và nhiều người lầm tưởng Tổng giám đốc và giám đốc, Mọi người cùng đóng góp về chủ đề này.
Đang cho thuê

1  2  3  4  5 5/5 - 2 Bình chọn - 1141 Lượt xem

Tổng giám đốc là gì? Không phải ai cũng biết


   Tổng giám đốc là người được hội đồng ban quản trị bầu ra để điều hành hoạt động về công việc kinh doanh của tất cả các công ty con, các chi nhánh phụ thuộc. Đồng thời cũng chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và pháp luật về quyền và nghĩa vụ được giao. Nhiều người hay bị nhầm lẫn giữa chức vụ giám đốc với tổng giám đốc, tuy nhiên cũng có thể dễ phân biệt hai chức vụ này vì giám đốc công ty chỉ có quyền điều hành hoạt động kinh doanh của công ty con, còn tổng giám đốc thì điều hành tất cả các chi nhánh phụ thuộc.
   Hầu hết thì chức vụ tổng giám đốc được bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 5 năm. Tổng giám đốc có chức năng điều hành và giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh, con người cũng như các hoạt động hợp tác của doanh nghiệp.
   Là quản lý cấp cao của doanh nghiệp một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổng giám đốc là quyết định hoạt động kinh doanh, xây dựng và thực thi các chiến lược nhằm thúc đẩy và gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn có nhiệm vụ cố vấn chiến lược cho chủ tịch, vì tổng giám đốc là người trực tiếp làm việc và điều hành nên nắm bắt hiểu rất rõ về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Do đó việc cố vấn cho chủ tịch để có những cái nhìn chính xác về thị trường mục tiêu.
   Ngoài ra xây dựng và quản lý cơ cấu doanh nghiệp cũng nằm trong phạm vi của tổng giám đốc. Tổng giám đốc sẽ tập trung vào việc xây dựng, lãnh đạo đội ngũ các giám đốc cấp cao và sẽ giám sát hoạt động của đội ngũ này và hướng dẫn khi cần thiết. Ngoài ra học còn có trách nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển công tác hay cách chức đối với các chức vụ trong doanh nghiệp, trừ những chức vụ nằm ngoài thẩm quyền phụ trách của tổng giám đốc. Tổng giám đốc còn có trách nhiệm đảm bảo thực thi kỷ luật và quy định hướng dẫn đối với tất các cấp bậc nhân viên trong doanh nghiệp.  Không chỉ giám đốc nhân sự, tổng giám đốc cũng tham gia vào quyết định các chính sách đãi ngộ cho nhân viên như lương, thưởng, phụ cấp. Những quyết định này liên quan đến quyền lợi của người lao động cũng như ảnh hưởng  tới lợi nhuận và khả năng chi trả của doanh nghiệp.
   Xây dựng và duy trì các mối quan hệ hợp tác là một nhiệm vụ mà tổng giám đốc cần phải thực hiện tốt. Khi tổng giám đốc làm việc với nhiều vị trí khác nhau trong doanh nghiệp thì họ cần kết nối để thu hút giữ chân người lao động nhằm mục đích làm hài lòng chủ dụng lao động và duy trì  mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với đối tác. Những nhiệm vụ của tổng giám đều rất quan trọng và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.
   Để trở thành một tổng giám đốc giỏi cần có những phẩm chất như có tầm nhìn, vì là người cố vấn cho chủ tịch nên cần có tầm nhìn tốt, xác định mục tiêu đúng đối tượng để doanh nghiệp có hướng đi theo đúng mục tiêu và phát triển bền vững lâu dài.
   Bên cạnh đó cũng cần có khả năng phán đoán tốt, là lãnh đạo quản lý cấp cao tổng giám đốc luôn đưa ra những quyêt định quan trọng mang tính chiến lược và cần những quyết định chính xác để giúp họ đạt được sự tín nhiệm của các giám đốc cấp cao cũng như  các nhân viên trong doanh nghiệp.
   Có sự sáng tạo và đổi mới là một lợi thế và rất cần thiết đối với một tổng giám đốc, sự sáng tạo giúp thúc đẩy các chiến lược kinh doanh mới, các dự án mới nhằm thu hút sự chú ý của mọi người giúp gắn kết các nhân lực thành một tổng thể cũng như thêm niềm đam mê,hứng thú với công việc. Sự đổi mới trong kinh doanh cũng như trong cách quản lý sẽ giảm bớt sự nhàm  chán mục đích giúp doanh nghiệp đáp ứng với nhu cầu của thị trường một cách phù hợp và giữ chân người lao động một cách hiệu quả.
   Kỹ năng giao tiếp tốt là một phẩm chất cần có và  là lợi thế lớn đối với một tổng giám đốc, vì cần giao tiếp và làm việc với nhiều đối tượng, cấp bậc khác nhau như chủ tịch, hội đồng quản trị, đối tác, giám đốc cấp cao hay khách hàng. Với mỗi đối tượng họ cần có kỹ năng truyền đạt và tiếp cận thông tin khác nhau nên khả năng giao tiếp cần linh hoạt để có thể dễ dàng  đáp ứng mọi tình huống khi giao tiếp đem lại hiệu quả cao trong công việc.

Bài viết khác


info@vanphongchothue.vn 0979771188
Chat ngay Chat ngay