Hướng dẫn cách đưa chi phí thuê văn phòng vào chi phí doanh nghiệp

Hướng dẫn cách đưa chi phí thuê văn phòng vào chi phí doanh nghiệp. Để biết cách đưa chi phí tiền thuê văn phòng vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.
Đang cho thuê

1  2  3  4  5 5/5 - 1 Bình chọn - 3401 Lượt xem

Hướng dẫn cách đưa chi phí thuê văn phòng vào chi phí doanh nghiệp.
Để biết cách đưa chi phí tiền thuê văn phòng vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp như thế nào thì mình xin được chia ra  2 trường hợp :
Trường hợp 1: Chi phí thuê văn phòng dưới 100 triệu đồng / năm
Khoản chi phí tiền thuê văn phòng thường là 1 khoản lớn nhưng làm sao để đưa tiền thuê văn phòng vào chi phí hợp lý hợp lệ ???- Để khoản chi phí tiền thuê văn phòng  là chi phí hợp lý thì bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu sau:
Theo khoản 7 điều 1 Thông tư 119/2014/TT- BTC ngày 25/08/2014 Theo điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 (Có hiệu lực từ ngày 30/7/2015)
 -Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản.
- Những hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản mà tổng số tiền thuê văn phòng  < 100 tr/năm hoặc < 8,4 triệu/tháng thì: Không phải khai, nộp thuế GTGT, TNCN và cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ (Như vậy là không có hóa đơn).
- Chủ nhà chỉ phải nộp tiền thuế môn bài: 1 triệu/năm.
Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài Chính.

+ Thời hạn nộp thuế môn bài sau 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
++ Nếu là 6 tháng đầu năm: Nộp 1 triệu đồng
++ Nếu là 6 tháng cuối năm: Nộp 500.000 đồng
Nơi nộp tiền thuế
- Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.
- Tại Kho bạc Nhà nước;
- Tại cơ quan thuế quản lý thu thuế;
- Thông qua tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế.
(Theo điều 28 của TT 156/2013/TT-BTC)
Theo Đặng Ngọc Hằng

Bài viết khác

info@vanphongchothue.vn 0979771188
Chat ngay Chat ngay