Dịch Bệnh Covid-19 Có Phải Là Sự Kiện Bất Khả Kháng Hay Không?

Dịch Bệnh Covid-19 có phải là sự kiện bất khả kháng hay không? Xin chia sẻ với mọi người một số thông tin và nhận định của cá nhân. Mọi người đọc bài viết và cho thêm ý kiến nhé để cộng đồng hiểu rõ hơn về sự kiện này nhằm áp dụng trong các trường hợp thự
Đang cho thuê

1  2  3  4  5 5/5 - 2 Bình chọn - 1612 Lượt xem

sự kiện bất khả kháng covid-19
Dịch bệnh Covid-19 có phải sự kiện bất khả kháng không?

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp tại Việt Nam và gần tất cả các nước trên toàn thế giới. Dịch bệnh Covid-19 đã và đang làm ảnh hưởng lớn đến đến đời sống: Sức khỏe, văn hóa, giáo dục, đặc biệt là kinh tế… Hàng chục ngàn doanh nghiệp tại Việt Nam đang bị ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại và phát triển, nhiều người hoang mang và xem dịch bệnh Covid-19 này là trường hợp bất khả kháng để áp dụng vào một số trường hợp trong các hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại… Hãy cùng tôi phân tích mổ xẻ vấn đề này:
 

Trước hết chúng ta phải hiểu rõ như thế nào là sự kiện bất khả kháng?


Theo khoản 1 điều 156 Bộ Luật Dân Sự năm 2015 có hiệu lực hiện hành có nội dung như sau:
Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.
Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình.
Như vậy ở đây ta có 3 ý cần phải hiểu rõ:

1.    Sự kiện xảy ra khách quan: Là những sự kiện nằm ngoài phạm vi kiểm soát của con người như thiên tai, động đất, sóng thần, dịch bệnh, chiến tranh…

2.    Sự kiện không thể lường trước được: Là những sự kiện mà các bên tại thời điểm thực hiện thỏa thuận hoặc trong quá trình thực hiện thỏa thuận không lường trước được hậu quả xảy ra.

3.    Sự kiện không thể khắc phục: Là những sự kiện mặc dù đã được áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép nhưng vẫn không thể khắc phục được những hậu quả do sự kiện khách quan hoặc do sự việc không lường trước được gây ra.
Trong 3 điểm này thì dịch bệnh Covid-19 đã đúng 2 điểm: điểm 1, và điểm 2, cụ thể dịch bệnh Covid-19 được tổ chức Y Tế Thế Giới WHO đã công bố là dịch bệnh trên toàn cầu, và được chính phủ công bố dịch bệnh toàn quốc theo Quyết Định: Số: 173/QĐ-TTg.

Còn điểm thứ 3 này là một trong những điểm mà rất khó có thể xác định và rất khó chứng minh được các nội dung trong điểm này.
 

Quan điểm cá nhân về sự kiện bất khả kháng liên quan đến dịch bệnh Covid-19


Dựa theo các luật hiện hành, và theo diễn biến thực tế quan điểm cá nhân của tôi thì dịch bệnh Covid-19 sẽ là sự kiện bất khả kháng nếu nó hội tụ đủ 3 yếu tố này. Những trường hợp mà chứng minh được nội dung ở điều thứ 3 và đầy đủ điều 1, điều 2 nêu trên  thì có thể áp dụng là sự kiện bất khả kháng để thương lượng các thỏa thuận tốt nhất trong hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại…. Và những trường hợp không thể xác định được, chứng minh được nội dung ở điều 3 thì khó có thể áp dụng là sự biện bất khả kháng.
Trên là một vài thông tin tôi muốn chia sẻ đến mọi người, mong mọi người đóng góp thêm ý kiến để vấn đề này được sáng tỏ hơn.
 

Bài viết khác

info@vanphongchothue.vn 0979771188
Chat ngay Chat ngay